About me

Marie Bildén

Marie, utbildad beteendevetare i psykologi på Göteborgs universitet, är även licensierad inom kostrådgivning och personlig träning. 

Uppväxt i Malmö men bott på flera olika ställen i världen. Hennes största passion i livet är hjälpa andra nå sina drömmar, välmånede, hälsa och träning. 

Relevant work experience

Arbetat som regionsansvarig för riksföreningen Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Personlig tränare – Sats

Kostrådgivare – Gastroklinik

Now when you have read a little more..

Are you ready for a game changer and take your life to the next level?