Starta ditt nya liv idag! 

Bli den bästa versionen av dig.

Marie Bildén

Marie är utbildad beteendevetare i psykologi på Göteborgs universitet, och även licensierad inom kostrådgivning och personlig träning. 

Vad Marie kan hjälpa dig med

Coaching

Jag hjälper dig genom din livssitation.

Kostrådgivning

Det är inte bara träning som spelar roll. Kosten är lika viktig.

Personlig träning

Tillsammans sätter vi upp bra pass till dig.

Beteendevetenskap

Jag har koll på var ditt beteende kommer ifrån.

Priser

3 månader

5000 kr

Individuell hjälp där jag verkligen går in på din vardag och ditt beteende och därefter utformar ett kost- och träningsupplägg som ska fungera perfekt till dig. Jag kommer under 3 månader följa dig en gång i veckan. Vi börjar med att lägg upp en plan för dig och ta reda på delmål och mål.

Skräddarsytt

Offert

Individuell hj?lp d?r jag verkligen g?r in p? din vardag och ditt beteende och d?refter utformar ett kost- och tr?ningsuppl?gg som ska fungera perfekt till dig. Jag kommer under 3 m?nader f?lja dig en g?ng i veckan. Vi b?rjar med att l?gg upp en plan f?r dig och ta reda p? delm?l och m?l.

Nu när du läst lite mer…

Är du redo för att anlita en game changer och ta ditt liv till nästa nivå?